FRESING AV BETONG/HULLDEKKER

Fresing av betong:

  • Etablering av sluk.
  • Etablering av renner.
  • Gulv som er støpt i feil høyde.